Shkolla Zenit

Shkolla “Zenit” është institucion privat i licencuar, licenca nr. rend 5009-2/6, i arsimit nëntëvjeçar dhe të mesëm të lartë e themeluar nga afaristi z.Agim Deshishku dhe udhëhiqet nga z.Jonuz Salihaj, e cila ofron mundësi arsimimi sipas kurrikulit të Republikës së Kosovës në nivelin e shkollës fillore, klasat 1-5, niveli 1 i ISCED-it, shkollës së mesme të ulët, klasat 6-9, nivelit 2 i ISCED-it dhe shkollës së mesme të lartë, klasat 10-12, nivelit 3 i ISCED-it.

Apliko Online

 

Kliko këtu
Video

© Shkolla Fillore dhe e Mesme Zenit

Gjendemi në fshatin Prugovc, rruga Prishtinë – Podujevë

Tel:+381 (0) 38 515 516, +381(0) 38 515 200, +377 (0) 44 515 016

E-mail: info@shkollazenit.com