Warning: include(header.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/pajtimi/public_html/shkollazenit.com/shkolla-zenit/personeli.php on line 1

Warning: include(header.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/pajtimi/public_html/shkollazenit.com/shkolla-zenit/personeli.php on line 1

Warning: include(header.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/pajtimi/public_html/shkollazenit.com/shkolla-zenit/personeli.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'header.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php52/lib/php') in /home2/pajtimi/public_html/shkollazenit.com/shkolla-zenit/personeli.php on line 1

Personeli


Personeli i shkollës “Zenit” është i kualifikuar, i përgatitur dhe i gatshëm për zbatimin e risive në procesin mësimor. Në shkollën tonë janë të punësuar 28 mësimdhënës , të gjithë me përgatitje superiore, prej tyre 12 me gradën master ,1 me magjistraturë dhe 1 me doktoraturë.

 

 • Emri
 • Pozita
 • Jonuz Salihaj
 • Drejtor i shkollës
 • Vildane Jusufi
 • Administratore e shkollës
 • Abdurrahman Llumnica
 • Mësues i klasës së katërt
 • Fekrije Ismaili
 • Mësuese e klasës së parë
 • Suzana Mehmeti Teneshdolli
 • Mësuese e klasës së dytë
 • Antigona Berisha
 • Mësuese e klasës së tretë
 • Teuta Mehmeti
 • Mësimdhënëse e Matematikës
 • Bukurije Osmani
 • Mësimdhënëse e Gjuhës dhe letërsisë shqipe
 • Belkize Limani
 • Mësimdhënëse e Gjuhës dhe letërsisë shqipe
 • Fitore Haliti
 • Mësimdhënëse e Gjuhës angleze
 • Hatixhe Mehdiu
 • Mësimdhënëse e Gjuhës angleze
 • Hanife Zogiani
 • Mësimdhënëse e Matematikës
 • Majlinda Doçi
 • Mësimdhënëse e Gjuhës dhe letërsisë shqipe
 • Egzona Mehmeti
 • Mësimdhënëse e Gjuhës gjermane
 • Sadete Musa
 • Mësimdhënëse e Fizikës
 • Shqipe Rafuna
 • Mësimdhënëse e Kimisë
 • Valbona Kastrati
 • Mësimdhënëse e Biologjisë
 • Albina Peshku
 • Mësimdhënëse e Historisë
 • Mentor Bajrami
 • Mësimdhënës i Gjeografisë
 • Vjollcë Gashi
 • Mësimdhënëse e Edukatës qytetare
 • Anduena Arrni
 • Mësimdhënëse e Psikologjisë
 • Ersan Hamdiu
 • Mësimdhënës i Teknologjisë dhe informatikës
 • Besa Llugiqi
 • Mësimdhënëse e Artit muzikor
 • Astrit Haliti
 • Mësimdhënës i Edukatës fizike
 • Besart Hajrizi
 • Mësimdhënës i Bazave të ekonomisë

Warning: include(footer.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/pajtimi/public_html/shkollazenit.com/shkolla-zenit/personeli.php on line 159

Warning: include(footer.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/pajtimi/public_html/shkollazenit.com/shkolla-zenit/personeli.php on line 159

Warning: include(footer.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/pajtimi/public_html/shkollazenit.com/shkolla-zenit/personeli.php on line 159

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php52/lib/php') in /home2/pajtimi/public_html/shkollazenit.com/shkolla-zenit/personeli.php on line 159